Den 10. april 2023

 Du kan nu læse beretning og referat fra generalforsamlingen som blev afholdt den 29. marts i Tved Forsamlingshus.

 Det reviderede og godkendt regnskab er også lagt her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Den 21. februar 2023

Vi har fået taget vandprøve ved forbruger den 17. februar og den ser igen fin ud og overholder alle krav.

Resultatet kan ses under vandprøver under datoen den 17. februar 2023.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Den 9. februar 2023

Generalforsamling 2023


Så er der blevet fastsat en dato for årets generalforsamling.

Den finder sted onsdag den 29. marts kl. 19,30 i Tved forsamlingshus.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Håber vi ses.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Den 7. januar 2023

Håber alle vores forbruger er kommet godt ind i det nye år.

Vi har nu aflæst alle vandmåler og har registeret jeres forbrug for 2022.

I vil modtage opgørelse over dette samt regning med aconto betaling for første halvår 2023 til betaling i februar.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Aflæsning af vandmåler 2022

Alle forbrugeres vandmåler vil i løbet af uge 52 blive fjernaflæst til brug for endelig afregning af jeres vandforbrug i 2022.

Jeres forbrug i 2022 vil samtidig danne grundlag for áconto opkrævning for 2023.

I ønskes alle en god jul samt et godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Knebel Vandværk

Den 3. december 2022

Vi har fået taget vandprøve ved forbruger den 11. november og den ser igen fin ud og overholder alle krav.

Resultatet kan ses under punkter vandprøver med datoen den 11. november.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Den 19. september 2022

Vi har fået taget ikke mindre end 4 forskellige vandprøve her den 26/8 og vi har nu fået resultaterne fra dem alle.

Prøve nr. 1 og 2 er en lille prøve ved forbruger og prøve 3 er boringskontrol.

Prøve nr. 4 er den helt store prøve hvor der også er testet for de meget omtalte PFAS-forbindelser. Der er analyseret for 12 forskellige forbindelser og det er ikke påvist i vandet.

Som i kan se på side 3 er der dette mærke # ud for Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS samt for sum af PFAS.

Dette betyder disse stoffer ikke er påvist i det drikkevand som vi har her i Knebel Vandværk.

Dejligt vores vandprøver igen viser at vi har godt drikkevand leveret fra Knebel Vandværk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Den 3. august 2022

Her den 1. august er Kristian Villadsen udtrådt af bestyrelsen, da han er fra flyttet Knebel Vandværks forsynings område.

Vi vil gerne sige Kristian tak for alle de år han har været en del af Knebel Vandværks bestyrelse og den indsats han har ydet.

Du ønskes held og lykke i de nye omgivelser.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Den 6. april 2022

Under punktet generalforsamling kan du nu læse beretning, referat og regnskab fra vores generalforsamligen som blev afholdt den 30. marts i Tved forsamlingshus.

Hilsen bestyrelsen

Den 11. marts 2022

Resultat af vandprøver 

Vi har den 1. marts fået taget vandprøver hos forbruger og afgang vandværk.

Resultaterne er nu kommet og de ser igen rigtig fine ud og overholder alle gældende krav.

 Prøverne kan ses under fanebladet vandprøver med dato den 1/3.

Med venlig hilsen

bestyrelsen

Knebel Vandværk

Cvr. nr. 1810 8410