Den 20. marts 2024

 Efter vel overstået generalforsamling kan du nu læse formandens beretning, samt se budget for 2024 samt det godkendte 

 og reviderede regnskab for 2023.

 Referat er også lagt op den 22. marts.

 Med venlig hilsen

 Bestyrelsen

Den 2/2. Generalforsamling 2024 


Vi afholder generalforsamling tirsdag den 19. marts kl. 19.30 i Tved forsamlingshus.

Efter generalforsamling vil der blive severet smørebrød.

Dagsorden kan ses under punket generalforsamling.

Håber vi ses.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Den 18. december 2023

 Alle vandure vil blive fjernaflæst for jeres forbrug i 2023 her i uge 51 og uge 52. I vil i løbet af januar modtage en årsopgørelse over forbruget.

  Alle forbruger ønskes en glædelig Jul samt et godt nytår.

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen

Den 18. januar 2024

Det nye takstblad hvor I kan se de gældende takster for tilslutning af vand til Knebel Vandværk samt hvad det koster at få levert vand i  2024

ligger nu på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Den 5. december 2023

 Vi har fået taget vandprøve hos forbruger og den overhodler igen alle krav. Prøven kan ses under fanebladet vandprøver

  med dato den 29. november 2023.

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen


Den 1. november 2023

 Onsdag den 8. november skal vi have lavet ny styring på vores pumper ved højdebeholderen. De starter kl. 9 så der kan       forekomme uregelmæssigeheder i vandforsyningen.

 Håber på jeres forståelse.

 Med venlig hilsen

 Bestyrelsen

Den 1. oktober 2023

Vi har fået taget intet mindre end 5 forsellige vandprøver den 1. september og resultaterne kun nu ses under fanebladet vandprøver.

Der er en der hedder vandprøver og en med PFAS og en med boringskontrol.

Det er forskelligt hvad der er undersøgt for men prøverne ser igen fine ud.

Hvad prøverne for PFAS mv. så er der ud for summen af de 4 mærket med # og den nye skærpede analyse for de 22 er også 

mærket med # og dette betyder at ingen parameter er påvist.

Så I kan trykt drikke det vand der kommer ud af hanerne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Den 3. juli 2023

Du har nu modtaget opkrævning fra vandværket og den dækker over áconto betaling for dit vandforbrug i 2. halvår af  2023.

Den forfalder til betaling den 10. juli.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Den 10. april 2023

 Du kan nu læse beretning og referat fra generalforsamlingen som blev afholdt den 29. marts i Tved Forsamlingshus.

 Det reviderede og godkendt regnskab er også lagt her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Den 21. februar 2023

Vi har fået taget vandprøve ved forbruger den 17. februar og den ser igen fin ud og overholder alle krav.

Resultatet kan ses under vandprøver under datoen den 17. februar 2023.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Den 9. februar 2023

Generalforsamling 2023


Så er der blevet fastsat en dato for årets generalforsamling.

Den finder sted onsdag den 29. marts kl. 19,30 i Tved forsamlingshus.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Håber vi ses.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Den 7. januar 2023

Håber alle vores forbruger er kommet godt ind i det nye år.

Vi har nu aflæst alle vandmåler og har registeret jeres forbrug for 2022.

I vil modtage opgørelse over dette samt regning med aconto betaling for første halvår 2023 til betaling i februar.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Knebel Vandværk

Cvr. nr. 1810 8410