Antal af vandprøver der skal tages.

Hvor mange vandprøver der skal tages på 1 år afhænger af hvor meget vand det enkelte vandværk oppumper.

Knebel vandværk har i 2016 oppumpet 35.657 M3

Vi har tilladelse til i alt at oppumpe 58.000 M3

Du kan her på undersiderne læse om de krav der er fra Miløjøministeret til prøve antal.